טלפון: מנהלת קהילה, אלוירה וולושין :  054-455-1977